Bewonersoverleg achtergrond info

In de jaren ’90 zijn wijkplatforms (nu bewonersoverleg) opgericht door de gemeente Arnhem om de wijkbewoners meer te betrekken bij hun wijk en hen zo de mogelijkheid te geven meer invloed uit te oefenen op de leefbaarheid in hun wijk.

De leden van het bewonersoverleg vertegenwoordigen de wijken Geitenkamp, Arnhemse Allee, Monnikenhuizen en Nieuw-Monnikenhuizen. Als bewoners weten zij wat er goed gaat in de wijk, maar ook wat er niet goed gaat en moet worden verbeterd. Zij geven signalen door naar instanties, gemeente en politiek. Zeven keer per jaar komen bewoners en beroepskrachten bij elkaar om informatie uit te wisselen. De bewoners presenteren hun ideeën voor de wijk en geven aan op welke punten er verbetering nodig is. Daarnaast komen plannen die de gemeente of instanties voor de wijk hebben ter sprake. De bewoners geven hierover gevraagd en ongevraagd advies. Ook worden er presentaties gegeven: sociaal, cultureel, maatschappelijk of op het gebied van sport.

Deelnemers
Naast een vertegenwoordiging van wijkbewoners zijn de andere deelnemers aan het bewonersoverleg de gemeente Arnhem (stadsdeelmanager en wijkteams), woningcorporaties, stichting Rijnstad, SWOA en het Jeugdwerk.
De wijkteams en de wijkopbouwwerker spelen een belangrijke rol binnen het bewonersoverleg. Zij coördineren de informatiestromen en leggen contacten zodat alle informatie in goede banen geleid wordt en de juiste mensen met elkaar in contact worden gebracht. De wijkmanager en de wijkopbouwwerker vormen samen met een of meer bewoners uit het bewonersoverleg het wijkteam. Doel van dit wijkteam is: aansturen van het wijkplatform en aansturen van de vergaderingen.

Wijkbudget
Het bewonersoverleg beoordeelt ook de aanvragen van bewoners voor een financiële bijdrage uit het wijkbudget.  (Via deze link vindt u het aanvraagformulier).
Bewoners die een aanvraag hebben ingediend krijgen de gelegenheid om hun plannen toe te lichten.

Wijkkrant & wijkwebsite
Het bewonersoverleg geeft de wijkkrant Op de hoogte uit en ondersteunt de website geitenkampnet.nl.
Wilt u een artikel plaatsen in de wijkkrant, op de website of op beide, neem dan contact op de redactie:  redactie@geitenkampnet.nl

Lid worden van het bewonersoverleg
Het bewonersoverleg heeft veel bereikt op het gebied van leefbaarheid in de afgelopen jaren. En het kan nog beter worden. De komende jaren is het nodige geld te besteden om de vier wijken nog beter en mooier te maken. En dat betekent meer werk voor de bewoners in het bewonersoverleg.

 

Wat kan ik zelf doen?

Ik heb een klacht, een vraag of een melding
Klik hier voor het invulformulier van de gemeente Arnhem
Bijvoorbeeld over afval of de straat, tegels die schuin liggen etc.

Waar breng ik mijn afval heen?
Kijk via de persoonlijke afvalwijzer
arnhem-afvalwijzer

MFC De Wetering

Bonte Wetering 89
6823 JC Arnhem
Telefoon: 026-3772020

MFC De Wwetering -

MFC De Wetering

Het multifunctionele centrum De Wetering is er voor wijkbewoners. Klik op deze link voor informatie en openingstijden.