Archief

omgekeerd inzamelen

5 maart omgekeerd inzamelen in Monnikenhuizen

Op 5 maart start omgekeerd afvalinzamelen in de wijk Monnikenhuizen. In de Geitenkamp werkt het systeem al met succes sinds januari 2016. De gemeente zorgt voor de containers en SUEZ zorgt voor de inzameling maar u maakt het verschil. U moet het afval daadwerkelijk scheiden!

Afvalcoaches
De afvalcoaches kunnen u daarbij helpen. U kunt bij ze terecht met uw vragen en opmerkingen over Omgekeerd Inzamelen. Zij kunnen u over de nieuwe afvalregels vertellen. Andersom kunnen zij u ook aanspreken over de manier waarop u uw afval aanbiedt.

Schone wijk
De afvalcoaches controleren of afval op de juiste manier wordt gescheiden en vertellen u graag welke stoffen in welke bak moeten. Zij weten waar de grootste problemen in de buurt zijn en zullen daar extra aanwezig zijn. Soms organiseren zij opruimacties. Ze werken samen met u aan een schone wijk. De afvalcoaches zijn duidelijk herkenbaar aan hun gele jassen.

Meer informatie
– Plastic zakken zijn verkrijgbaar bij de Grenspost, het MFC, de Rommelkist en Bobs Bloemenshop)
– Grofvuil ophalen (026 – 4460490) en afvalbrengstations
  (zes keer per jaar gratis brengen, of op laten halen)
– Afvalwijzer
  (via de persoonlijke afwijzer informatie over omgekeerd inzamelen en ophaaldagen)
– Inzameling textiel, huisraad en goederen
  (bij het Vincentrum en via 2Switch)
Info staat ok op: www.arnhem.nl/omgekeerdinzamelen  of mail naar: omgekeerdinzamelen@arnhem.nl

 

16 februari 2018 - 2647x Bekeken
de speelmorgen

De speelmorgen is terug in de wijk

De speelmorgen, een speelochtend voor kinderen van 10 maanden tot 2 jaar, is terug. Vanaf maandag 5 maart start de activiteit weer in MFC De Wetering in de Geitenkamp. Ouders en hun kinderen zijn welkom vanaf 9.15 uur. De speelmorgen duurt tot 11.15 uur.

Wat gebeurt er in de speelmorgen?
Je kind komt in contact met andere kinderen, je ontmoet andere ouders en je kunt met elkaar praten over de opvoeding. Er wordt samen gespeeld, gezongen en geknutseld. En er zijn  activiteiten: babymassage, muziek op schoot, voorlezen door voorleesopa’s en oma’s, gezonde voeding  en nog meer.
Je kind leert spelenderwijs de wereld te ontdekken en krijgt hierdoor zelfvertrouwen en een positief beeld van zichzelf.

De Speelmorgen is de stap die je met je kind maakt als voorbereiding op de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. Als je kind 2 jaar is, gaat het vanuit de Speelmorgen door naar de peuterspeelzaal. Door het vaste ritme van de Speelmorgen en het oefenen met het samenspelen is je kind beter voorbereid op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Dat is fijn voor jouw en je kind want dat maakt de stap naar de peuterspeelzaal makkelijker.

Kosten en informatie
De kosten van de Speelmorgen zijn 1 euro per keer. Neem een stukje fruit mee.
Tijdens schoolvakanties is er géén Speelmorgen.
Kom gerust een keer binnenlopen om vrijblijvend mee te doen of neem contact op met de coördinator Speelmorgen via: www.rijnstad.nl/speelmorgen

Contactpersoon/-adres: Hanneke Fiesler
T.  06-46129795/026 3127700
E. speelmorgen@rijnstad.nl

25-03-2017 - Stortbui in de Reestraat - foto 03 - 16.000 liter water op de Reestraat, die afgedekt is met zeil. Zo stroomt het water naar beneden als er geen niets gedaan wordt tegen wateroverlast.

Activiteiten van het team leefomgeving

Sinds oktober 2016 is er een team leefomgeving in de wijk. Wat doet dit team? Veel, zo blijkt uit het overzicht van activiteiten in 2017. Het team was onder andere betrokken bij  verkeersmaatregelen op de Weg achter het Bos, het project kinderen en wateroverlast,  het project Riolering Geitenkamp, inrichting van pleintjes voor ontmoeting (samen met De Beijer), onderzoek naar behoud van de Vlindertuin voor de wijk.
Bekijk het volledige activiteitenoverzicht (ook van andere wijken in Arnhem Noordoost)

24 januari 2018 - 2615x Bekeken
woontoren

Woontoren Saksen Weimar bij Raad van State

Komt er een woontoren in Saksen Weimar? Dat hangt af van het oordeel van de Raad van State, het hoogste Nederlandse rechtsorgaan. Die behandelt  op 18 januari de klacht van inwoners tegen de gemeente Arnhem.
Bewoners vinden dat zij verkeerd geinformeerd zijn over de plannen van de gemeente, toen zij een huis kochten in Saksen Weimar. Het gebouw is volgens de bewoners in strijd met het groene karakter van de wijk Saksen Weimar en past niet bij de monumentale kazernegebouwen.

In 2017 oordeelde de rechtbank al dat de gemeente Arnhem onzorgvuldig te werk was gegaan. Er was onvoldoende rekening gehouden met een beeldkwaliteitsplan voor de wijk en de gemeentelijke welstandsnota. De gemeente nam daarop maatregelen zodat de bouw wel kon doorgaan.
Bewoners  blijven van mening dat de gevolgde procedure onzorgvuldig uitgevoerd is. Het protest tegen het zogenoemde Torentje van Vivare startte in 2015. Het moet een gebouw worden met 28 appartementen op zeven bouwlagen.

Saksen Weimar 01
Aan het einde van dit veld moet de woontoren verrijzen

DSC_0307

Fluisterasfalt op Weg Achter Het Bos?

Bewoners van de wijk Saksen Weimar zijn een petitie gestart. Ze vinden dat op de Weg Achter Het Bos veel te hard gereden wordt. Ze zijn de geluidsoverlast zat.
In een officieel advies aan de gemeente Arnhem stond een voorstel voor de aanleg van Zeer Stil Asfalt (ZSA), ook wel fluisterasfalt genoemd. De gemeente is niet ingegaan op het advies. Wel heeft de gemeente de toegestane geluidsnorm voor de weg verhoogd van 48 decibel naar 56 decibel.

In november spraken de wijkbewoners met de gemeente. In dat gesprek werd uitgelegd dat er vier plateaus aangelegd zijn op de Weg achter het bos. Ook zijn er borden met de maximum snelheid (50 kilometer) op de weg geschilderd. Extra maatregelen zijn volgens de gemeente niet nodig bij een geluidsnorm van 56 decibel.

Bewoners ervaren dat de huidige maatregelen niet helpen. Veel automobilisten blijven te hard rijden op de weg. Daarom is de petitie gestart. De bewonersgroep streeft naar 100 handtekeningen.

Ondertekenen van de petitie kan via deze link.

theevisite

Nieuw jaar – nieuwe activiteiten!

Drie nieuwe activiteiten in het nieuwe jaar:
(1) Vanaf 15 januari starten de repetities voor een theatervoorstelling. Die wordt opgevoerd op het Hoogte80 festival. Regie: Ellen Canninga (van de scène Theevisite tijdens Herfsttheater GEITenBULT dit jaar). Er zijn 15 repetities voor de voorstelling van 20-25 minuten. Wil je meer weten en/of mee doen? Dat kan, kijk op de website!

(2) Vanaf 16 januari start de Inloop van Seniorweb in De Beijer, van 10 tot 12 uur. Meer info: zie het nieuwsbericht op geitenkampnet.

(3) Op 21 januari start het zondagkaffee in de Beijer (16.00-19.00). Gezellog samen muziek maken, zingen en dansen. Breng je eigen drank en hapje mee. Contact: heidinatuur@gmail.com.

theevisite
Scene uit Theevisite -Foto Arnoud Siegers

29 december 2017 - 2580x Bekeken
arnhemsubsidie

Nieuwe subsidie voor wijkactiviteiten

De gemeente Arnhem heeft een nieuwe subsidie. De regeling is voor wijkactiviteiten en initiatieven die passen bij speerpunten en wijkambities. Die zijn door het team Leefomgeving van de gemeente opgesteld voor een wijk.
De andere subsidieregelingen (Bewonersbudget en Burgerkracht) blijven bestaan. Een overzicht van de subsidie mogelijkheden:

Drie gemeentelijke subsidies
(1) De nieuwe subsidieregeling wijkinitiatieven
Voor: activiteiten met een meerwaarde voor de wijk en passend binnen de speerpunten van het wijkprogramma (opgenomen in de meerjaren programma begroting – MJPB).
Bedrag: maximaal € 50.000. Totaalbudget per wijk is 125.000.  In principe geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Wie: Burgers en Organisaties kunnen een bijdrage aanvragen.
Voorwaarde: De activiteit moet gericht zijn op de betreffende wijk.
Aanvragen: het aanvraagformulier gaat via het Team Leefomgeving Noord Oost. Contact via mail:  noord-oost@leefomgevingarnhem.nl Of schriftelijk: Gemeente Arnhem, Postbus 9029 – 6800 EL

(2) Bewonersbudget
Voor: activiteiten voor een straat of wijk op het gebied van sport, cultuur, tuin en/of sociale leefbaarheid.
Bedrag: variabel
Wie: alle wijkbewoners kunnen plannen of ideeën presenteren.
Voorwaarden: vooraf contact opnemen met de opbouwwerker in MFC De Wetering. Leden van het bewonersoverleg beoordelen de aanvraag en beslissen of de aanvraag wordt toegekend. Toelichting is mogelijk in het bewonersoverleg. De aanvraag uiterlijk twee weken voorafgaand aan het bewonersoverleg indienen.
Aanvragen: digitaal via het aanvraagformulier of ophalen bij MFC De Wetering.

(3) Subsidieregeling Burgerkracht
Voor: activiteiten en/of initiatieven bedoeld voor Arnhemmers zodat zij zich zelf kunnen blijven redden thuis, in de buurt en in de wijk..
Bedrag: variabel
Wie: alle wijkbewoners kunnen plannen of ideeën presenteren
Voorwaarden: De aanvraag indienen samen met minimaal twee andere inwoners van Arnhem.
Aanvragen: via de Ideeënmakelaars. Zij verbinden, verwijzen, faciliteren, inspireren en helpen met de ontwikkeling van het idee.
Meer info over de subsidieregeling Burgerkracht.

Er zijn nog meer subsidieregelingen, o.a. de regeling leefbaarheid van de provincie.

22 december 2017 - 2572x Bekeken
Kindercircus

Toekomst voor Circus op de Bult?

Het kindercircus ‘Circus op de bult’ dreigt te verdwijnen. Er is te weinig geld om in 2018 verder te gaan. Een werkgroep bekijkt of het circus een doorstart kan maken. De werkgroep onderzoekt onder andere de financiën en de begroting. Ook wordt gedacht aan een bredere en commerciëlere opzet van het bestuur. De werkgroep benadert mogelijke partners en samenwerkingsverbanden.
De werkgroep bestaat uit vrijwilligers, professionals, wijkbewoners en andere betrokkenen.

Het kindercicrus op de Bult is bekend in en om de wijk Geitenkamp. Jonge kinderen vertonen hun kunsten in een ontspannen sfeer. Maar er is meer: het circus heeft ook een  maatschappelijke rol in de wijk. Er zijn kwetsbare wijkbewoners die rond de armoedegrens balanceren en in een sociaal isolement kunnen geraken. Vooral de kinderen zijn hier de dupe van.
Het circus stimuleert verborgen kwaliteiten van kinderen. Ze leren veel: samenwerking, saamhorigheid, (zelf)vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Kinderen ontwkkelen in het circus sociale, lichamelijke, expressieve, en creatieve vaardigheden. Dat kan allemaal dankzij subsidies en daardoor een lage contributie per kind.

Het Cicus op de Bult doet nog meer. Er zijn regelmatig voorstellingen in verzorgingstehuizen. Dat zorgt voor mooie momenten tussen ouderen en de kinderen. Je ziet kinderen en bejaarden samenwerken. Bejaarden die met een rollator of een rolstoel een kind ondersteunen dat over het koord loopt. Een interactief samenspel en een kleurrijk spektakel!

Gaat dit allemaal verdwijnen uit de wijk? Hopelijk niet!
Op 11 januari vergadert de werkgroep weer. Wie mee wil helpen aan het behoud van het Circus kan een mail sturen naar: circusopdebult@gmail.com

Deze tekst is in gewijzigde vorm (als open brief) opgenomen in ‘Op de Hoogte’ nummer 8, 2017.

14 december 2017 - 2548x Bekeken
roosendaalseweg

Afsluiting deel Rosendaalseweg

Een deel van de Rosendaalseweg is afgesloten voor verkeer. Er wordt gewerkt aan het riool. De werkzaamheden duren zeer waarschijnlijk tot de kerstdagen.

Het doorgaande verkeer op de Rosendaalseweg wordt omgeleid. Het verkeer vanaf de Bronbeeklaan kan wel rechtsaf de Rosendaalseweg op maar linksaf wordt afgesloten. Tussen Rosendaalseweg en Larikshof blijft verkeer mogelijk al moet u wel rekening houden met enige hinder. De woningen blijven bereikbaar.

Wat betreft de bus: met ingang van de nieuwe dienstregeling per 10 december rijdt lijn 293 van Keolis/Syntus hier langs. Voor deze lijn wordt een omleiding ingesteld. Informatie hierover vindt u op www.breng.nl

Waarom deze afsluiting?
Er wordt een extra stuk riool aangelegd om overbelasting van het riool te voorkomen. Het regenwater wordt afgekoppeld van het vuilwaterriool. Het regenwater wordt naar een vijver geleid. Door deze ingreep is er minder risico op vuilwater overstort en hoeft er minder water naar de zuiveringsinstallatie.

Meer informatie
Meer informatie is te verkrijgen via www.roelofsgroep.nl/GOW en de gratis Roelofs-app, beschikbaar in de app-store voor Android en IOS systemen. Omwonenden ontvangen een bewonersbrief.

13 december 2017 - 2545x Bekeken
zwembad valkenhuizen

Zwembad 9 december weer open

Zwembad Valkenhuizen gaat zaterdag 9 december weer open. Het zwembad is 2,5 maand dicht geweest in verband met een renovatie na de vondst van asbest. Het asbest zat in de plafondplaten, maar niet in de zwembaden, kleedkamers en andere ruimtes waar bezoekers en personeel komen.

Als goedmakertje voor de sluiting kan iedereen op zondag 10 december zwemmen voor 1 euro. Gezinszwemmen is er op zondag van 9 tot 12 uur en recreatief zwemmen van 13 tot 16 uur..

7 december 2017 - 2535x Bekeken