Contact in de wijk

Politie – Wijkagent

De wijkagenten zijn Marjolein Smaling, Eric Hortensius en Joke Bartelink (voor de wijken Geitenkamp, Arnhemse Allee, Paasberg, Angerenstein, Monnikenhuizen en Plattenburg). Wilt u direct contact met de politie belt u dan 0900-8844. Bij spoed bel 112.

Wijk en stadsbeheer

Het wijkteam Leefomgeving is het aanspreekpunt in de wijk
Het wijkteam sociale zaken van de gemeente werkt vanuit het MFC (meer info: via zorg en welzijn)
De overige contactpersonen van de gemeente voor de wijk zijn:
– de stadsdeelmanager (Jiska Brouwer) –  0900-1809.
– de wijkwethouder (Jan van Dellen)   Meer informatie.

Klachten & vragen

Melding, vraag of klacht over zwerfvuil, afval, bestrating, tegels die schuin liggen etc. dan kunt u dit eenvoudig melden bij de gemeente Arnhem Meer informatie

Woningcorporaties Volkshuisvesting, Portaal en Vivare

De drie woningbouwverenigingen in de wijk zijn:
Volkshuisvesting: 026-3712712 of info@volkshuisvesting.nl   Meer informatie over Volkshuisvesting
Contactpersoon: Yvonne Bierings. Meer informatie.
– Portaal 0318-898989 0800-7678225/ 0381-898989 info@portaal.nl  Meer informatie over Portaal
Vivare – 088-0541111 of klant@vivare.nl  Meer informatie over Vivare

Opbouwwerk

De wijkopbouwwerker is Paul Nuiver (06 50233894) of p.nuiver@rijnstad.nl Meer info over het opbouwwerk.

MFC De Wetering

Het MFC is dé contactplaats voor vragen over uw wijk. U vindt hier informatie over maatschappelijk werk,  hulpverlening, kinderwerk, participatiewerk, sport en spelwerk  en ouderenwerk (SWOA). In het MFC zijn ook gehuisvest:  Speelmorgen/Ouder-Peutergym, Vreedzame school/vreedzame wijk, DAAR Dagbesteding. Ook te bereiken in of via het MFC zijn: wijkagent, de wijkteams, wijkbeheer, wijkopbouwwerker, Gemeente Arnhem, Rijnstad, Sportbedrijf Arnhem, woningcorporaties, de Rommelkist en Grenspost. MFC De Wetering ligt aan de Bonte Wetering 89. Telefoon: 026 – 3772020. Meer informatie.

De Beijer

De Beijer is een ontmoetingscentrum met diverse activiteiten, voor en door wijkbewoners. Er worden workshops en cursussen gehouden, boeken/rommel/curiosa/markten, filmavonden en Kunstcafés. Tevens is het de standplaats van Rozet op de bult, heeft Vitale Verbindingen er iedere maandagmiddag haar Vitale Inloop en is Fysiotherapie Locus er gevestigd. Het KoffieKafee is dinsdag, vrijdag en zaterdag geopend van 10.00 tot 14.00 uur. De Beijer is gevestigd op de Willem Beijerstraat 13.

Bewonersoverleg / Bewonersbudget

Via het wijkplatform kunt u meepraten over problemen en de leefbaarheid in uw wijk. Ook kunt u voorstellen aanleveren voor activiteiten en de financiering daarvan via het bewonersbudget.  Meer informatie over het wijkplatform en het bewonersbudget

Wijkonderhoud en afval

Onderhoud van achterpaden en huurwoning en van de openbare ruimte en het groen. Meer informatie.

Activeringsteam

Laagdrempelige trainingen en opleiding voor de participatie- of arbeidsmarkt voor wijkbewoners die werkloos zijn en een (wwb)uitkering hebben 06-52698190 of m.bussink@rijnstad.nl  Meer informatie

Sport- en spelwerk (SSW) Geitenkamp

SSW organiseert dagelijks sport en spelactiviteiten op de Geitenkamp. Meer informatie

Contact over deze website

Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen en suggesties over deze website is er een contactformulier.

Wat kan ik zelf doen?

Ik heb een klacht, een vraag of een melding
Klik hier voor het invulformulier van de gemeente Arnhem
Bijvoorbeeld over afval of de straat, tegels die schuin liggen etc.

Waar breng ik mijn afval heen?
Kijk via de persoonlijke afvalwijzer
arnhem-afvalwijzer

MFC De Wetering

Bonte Wetering 89
6823 JC Arnhem
Telefoon: 026-3772020

MFC De Wwetering -

MFC De Wetering

Het multifunctionele centrum De Wetering is er voor wijkbewoners. Klik op deze link voor informatie en openingstijden.