Wijk & stadsbeheer

Contactpersonen voor de gemeente zijn de wijkteams, de stadsdeelmanager en de wijkwethouder.

Wijkteams
– Wijkteam Sociale zaken
Wijkteam  Leefomgeving
De leden van de wijkteams zijn in de wijk het aanspreekpunt voor gemeentezaken. Zij zorgen ervoor dat meningen, plannen en ideeën van bewoners over de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk bij de gemeente op de juiste plek terechtkomen en op een goede manier worden afgehandeld.

Stadsdeelmanager
Stadsdeelmanagers, wijkopzichters en hun teams zorgen voor het onderhoud van de openbare ruimte en het groen in uw wijk. Van speelplek tot straat en van maaien tot vegen. Hebt u vragen of tips voor hen, dan kunt u die doorgeven aan de gemeente Arnhem: 0900-1809.
Stadsdeelmanager wijkonderhoud is Jiska Brouwer, wijkopzichter is Marcel van Heumen.

Wijkwethouder
Wijkorganisaties en wijkbewoners kunnen bij hun wijkwethouder aankloppen als het contact met de gemeente niet goed verloopt, of als er geen schot zit in gemaakte afspraken. Hij zorgt er dan voor dat de vakwethouder die hier bestuurlijk voor verantwoordelijk is, onderzoekt wat er aan de hand is. Het zal duidelijk zijn dat de wijkwethouder niet voor allerlei wissewasjes is aan te spreken. Het gaat echt om kwesties die zonder zijn of haar ingrijpen in een impasse blijven. Spreekuur is uitsluitend op afspraak.

Wat kan ik zelf doen?

Ik heb een klacht, een vraag of een melding
Klik hier voor het invulformulier van de gemeente Arnhem
Bijvoorbeeld over afval of de straat, tegels die schuin liggen etc.

Waar breng ik mijn afval heen?
Kijk via de persoonlijke afvalwijzer
arnhem-afvalwijzer

MFC De Wetering

Bonte Wetering 89
6823 JC Arnhem
Telefoon: 026-3772020

MFC De Wwetering -

MFC De Wetering

Het multifunctionele centrum De Wetering is er voor wijkbewoners. Klik op deze link voor informatie en openingstijden.