WoonOmgevingsPloeg

d3x_2198small

De WOP valt onder de stedelijke organisatie 2Switch, maar werkt in de Geitenkamp.

De WOP is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de achterpaden in de wijk. Zij houden de paden schoon, verwijderen afval, snoeien struiken en doen kleine reparaties.

De WOP organiseert ook twee keer per jaar plantjes-acties voor bewoners die een boomspiegel hebben geadopteerd. Zij kunnen bij de wijkwinkel dan gratis planten van het seizoen afhalen om in de boomspiegel te zetten die zij onderhouden.

De WOP voert ook het hagen-project uit. De Geitenkamp is gebouwd als een groene wijk. Karakteristiek daarbij zijn de beukenhagen die de scheiding zijn tussen iemand’s tuin en het trottoir. Gemeente en corporaties willen het groen in de wijk en de hagen graag behouden. Om bewoners daarbij te ondersteunen kunnen zij bij de WOP eens per jaar beukenhaagjes bestellen. Die worden dan op het woonadres afgeleverd.

Daarnaast organiseert de WOP vijf keer per jaar een container-actie. Bij zo’n actie staan er van 08.00 tot 14.00 uur in één straat afvalcontainers van de SITA. Bewoners uit die buurt kunnen dan al hun huisvuil en groot afval kwijt. Denk aan oude meubels, houtwerk, metal, beeldschermen enz enz. Medewerkers van de WOP helpen om het afval in de containers te gooien, maar bewoners moeten het afval zelf naar de containers vervoeren.

Op de dagen dat de WOP de containeracties doet, kunt u ook hulp krijgen met kleine klussen in uw tuin. Sommige tuinen vragen immers veel aandacht. Ze bevatten onkruid, staan vol met hoge en brede hagen of bramenstruiken, er ligt afval en rommel in de tuin of de tuinen zijn zo groot dat bewoners ze maar moeilijk kunnen onderhouden. Op de dagen van de containeracties is er daarom ook een container voor groenafval.

De bewoners in de buurt waar de containers staan ontvangen een uitnodiging voor de actie. Door een strookje in te sturen, kunt u aangeven of u hulp wilt bij kleine klussen in de voor- of achtertuin. Denk aan wieden, schoffelen, heggetjes snoeien, vegen, onkruid verwijderen of bloemen planten. De spelregel is dat u zelf zoveel mogelijk mee helpt. Deze tuinenacties worden georganiseerd door de opbouwwerker, de drie woningcorporaties, de gemeente en het klusteam van 2Switch.

Wat kan ik zelf doen?

Ik heb een klacht, een vraag of een melding
Klik hier voor het invulformulier van de gemeente Arnhem
Bijvoorbeeld over afval of de straat, tegels die schuin liggen etc.

Waar breng ik mijn afval heen?
Kijk via de persoonlijke afvalwijzer
arnhem-afvalwijzer

MFC De Wetering

Bonte Wetering 89
6823 JC Arnhem
Telefoon: 026-3772020

MFC De Wwetering -

MFC De Wetering

Het multifunctionele centrum De Wetering is er voor wijkbewoners. Klik op deze link voor informatie en openingstijden.