Contact in de wijk

Paul Nuiver

Paul Nuiver is opbouwwerker voor de wijken Geitenkamp/(Nieuw-) Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen-Weimar. In zijn loopbaan zorgde hij altijd voor samenwerking en het leggen van verbindingen en contacten tussen (groepen) bewoners. Dat is ook zijn doel als opbouwwerker.

Het opbouwwerk ondersteunt bewoners en bewonersgroepen, die gezamenlijk hun belangen willen behartigen op het gebied van wonen, samenleven en de voorzieningen in hun wijk. Opbouwwerkers geven informatie en advies aan bewoners en helpen bij het oprichten van een bewonersgroep of werkgroep. Zij ondersteunen het realiseren van plannen, organiseren van bijeenkomsten of de uitvoering van een activiteit.

Het wijkgerichte opbouwwerk heeft 3 belangrijke doelen: Bijdragen leveren aan actieve, goed geïnformeerde wijkbewoners die betrokken zijn bij de ontwikkelingen in hun wijk en zich willen inzetten en verantwoordelijk voelen voor hun wijk. Groepen en individuele burgers helpen hun zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfoplossend vermogen te vergroten. De samenwerking tussen organisaties die werken ten behoeve van de wijkbewoners waar mogelijk en nodig verbeteren.

Paul Nuiver is bereikbaar op maandag t/m woensdag via 026-3772015 in MFC De Wetering, mobiel 06-50233894, of via de mail p.nuiver@rijnstad.nl

Paul Nuiver

Uw rijnstad, opbouwwerker is Paul Nuiver

Email:

Telefoon:06-50233894


Rijnstad, opbouwwerker van:

Wat kan ik zelf doen?

Ik heb een klacht, een vraag of een melding
Klik hier voor het invulformulier van de gemeente Arnhem
Bijvoorbeeld over afval of de straat, tegels die schuin liggen etc.

Waar breng ik mijn afval heen?
Kijk via de persoonlijke afvalwijzer
arnhem-afvalwijzer

MFC De Wetering

Bonte Wetering 89
6823 JC Arnhem
Telefoon: 026-3772020

MFC De Wwetering -

MFC De Wetering

Het multifunctionele centrum De Wetering is er voor wijkbewoners. Klik op deze link voor informatie en openingstijden.