Kracht op de Bult

Nieuws 886x Bekeken 0 Reacties 15 juli 2015

Wijkagenda – Kracht op de bult

In de eerste helft van 2012 hebben bewoners en wijkprofessionals in de Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen en Arnhemse Allee in een intensief interactief traject een Wijkvisie (Wijkwensenposter) en een Wijkagenda opgesteld. Onder de noemer Kracht op de Bult werden knelpunten en wensen geïnventariseerd en geprioriteerd en gekoppeld aan concrete wijkacties. Uitgangspunt bij dit proces was dat wijkbewoners zelf aan zet zijn, zowel bij het benoemen van wat ze belangrijk vinden voor de wijk als bij de uitvoering van de bijbehorende acties. Het proces heeft ervoor gezorgd dat meer bewoners hebben aangegeven dat ze zich willen inzetten voor de wijk.

AAN DE SLAG! 
Sinds de zomer is de Wijkagenda beschikbaar en – ondanks een vertraging door het uitvallen van de gemeentelijke projectleider – is op veel fronten al een begin gemaakt met de uitvoering ervan. Sommige onderdelen vragen om meer afstemming of doordenking of om verschuiving van budgetten en werkzaamheden. Instellingen, die van de gemeente subsidie ontvangen, krijgen de ruimte om in 2013 verdere energie te steken in de realisatie van de Wijkagenda.

NIEUWE AFSPRAKEN NODIG 
Met de ervaringen van de pilot Kracht op de Bult wil de gemeente in 2015 toe naar nieuwe afspraken met de wijkpartners in de vorm van maatschappelijk aanbesteden. De basis daarvoor is meer zelfredzaamheid in de wijk en meer onderlinge, horizontale samenwerking, waarbij initiatieven, eigen (collectieve) kracht en inzet van bewoners leidend zijn voor de professionele ondersteuning en de gemeente vooral een faciliterende in plaats van sturende rol heeft. De gemeente ziet maatschappelijk aanbesteden als een van de belangrijkste veranderopgaven om de veerkracht van de stad te bewaken. Het regeerakkoord versnelt het maken van dit soort type afspraken met de wijken en de stad. Voor 2013 geldt dat de Wijkagenda binnen de bestaande afspraken en budgetten gerealiseerd moet worden. Het Plan van Aanpak is bedoeld voor de gemeente en de professionele wijkpartners en geeft zicht op de rol van bewoners en hoe de instellingen in 2013 de realisatie van de Wijkagenda gaan ondersteunen.

INHOUD PLAN VAN AANPAK
Dit Plan van Aanpak is tot stand gekomen in een tweetal bijeenkomsten van het Kracht op de Bult-team en een serie interviews met een flink aantal betrokken professionals uit de wijk (zie Bijlage 1). In het plan wordt beschreven – de stand van zaken van de acties uit de Wijkagenda
– de nieuwe verhoudingen tussen de verschillende wijkpartners
– welke facilitering nodig is voor het uitvoeren van de wijkacties.
Als bijlage is opgenomen een overzicht van de gesprekspartners die meegewerkt hebben
aan de totstandkoming van het Plan van Aanpak.

De integrale financiële onderbouwing van het plan wordt in 2013 inzichtelijk gemaakt.

Het complete plan is onderaan deze pagina te downloaden.

Nieuwe contactpersonen
Voor de zomer hebben veel bewoners, vrijwilligers en professionals meegewerkt aan het ontstaan van Kracht op de Bult. Het was de bedoeling om in de zomer al te starten met de acties uit de wijkagenda, maar dat is maar gedeeltelijk gelukt door het uitvallen van twee sleutelfiguren bij de gemeente.

Inmiddels is de ‘bemensing’ weer op orde. Contactpersonen van Kracht op de Bult zijn:
•    Carla Butzelaar ( carla.butzelaar@arnhem.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 026-3773560) is de nieuwe wijkregisseur (voorheen wijkmanager) en coördineert de start van de wijkacties uit de wijkagenda.
•    Mirjam de Vries ( mirjam.de.vries@arnhem.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 026-3774215) is kwartiermaker; zij ondersteunt de coördinatoren van wijkacties bij het maken en uitvoeren van initiatieven en plannen.
•    Helma Wieringa ( helma.wieringa@arnhem.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 026-3773380) is aanspreekpunt voor de bestuurlijke zaken rondom de wijkagenda, vooral de maatschappelijke aanbesteding van ondersteuning en diensten.

Aanbestedingsdag

De gemeente heeft wijkorganisaties, ondersteuners en andere aanbieders van diensten in de wijk gevraagd om met een gezamenlijk aanbod voor de wijk te komen, om te helpen de wijkwensen uit te voeren.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met een van de bovenstaande contactpersonen of kijk op deze pagina: www.arnhem.nl/krachtopdebult. 

KRACHT OP DE BULT

• Hoe kan De Bult het hele jaar door swingen, ook als de tenten van Hoogte 80 er niet meer staan?
• Wil jij ook af van die vieze hondenpoep in de wijk?
• Wat vind je eigenlijk van Op De Hoogte? Hoe goed ken jij je eigen buurtkrant?
• Pak je als ondernemer alle kansen om de wijk meer te laten bruisen?
• Wil jij ook dat de Sperwer en de Rommelkist vaker open zijn?
• Heb je goede plannen voor op de Bult, maar kom je steeds beren op de weg tegen?

Meer info:  krachtopdebult@arnhem.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en www.geitenkampnet.nl

473

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Wat kan ik zelf doen?

Ik heb een klacht, een vraag of een melding
Klik hier voor het invulformulier van de gemeente Arnhem
Bijvoorbeeld over afval of de straat, tegels die schuin liggen etc.

Waar breng ik mijn afval heen?
Kijk via de persoonlijke afvalwijzer
arnhem-afvalwijzer

MFC De Wetering

Bonte Wetering 89
6823 JC Arnhem
Telefoon: 026-3772020

MFC De Wwetering -

MFC De Wetering

Het multifunctionele centrum De Wetering is er voor wijkbewoners. Klik op deze link voor informatie en openingstijden.