Schoolgericht maatschappelijk werk

Aanmelding bij het jeugdteam verloopt via school, het jeugdteam houdt geen spreekuur.

Het Jeugdteam van Rijnstad
Een probleem komt zelden alleen. Vaak is er meer aan de hand als kinderen spijbelen, slechte cijfers halen, klagen over moeheid of pesten of geen zin hebben om naar school te gaan. Problemen op school, thuis en in de vrije tijd vragen om een gezamenlijke aanpak.
Speciaal voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar die problemen hebben op school of in de wijk is er het Jeugdteam van Rijnstad (het schoolgericht maatschappelijk werk). Deze koppelt de hulp vanuit de buurtnetwerken en de school aan elkaar. Want als we de handen ineen slaan, zijn de problemen sneller de wereld uit.

Wat doet het Jeugdteam?
Langdurige werkloosheid, problemen tussen ouders, armoede en eenzaamheid zijn problemen waar kinderen thuis mee te maken kunnen krijgen. Deze situatie kan het gedrag van kinderen beïnvloeden, waardoor zij zich anders gaan gedragen. Slechte cijfers, moeheid of pestgedrag kunnen het gevolg zijn. Bij problemen met kinderen op school of in de buurt kan het Jeugdteam ingeschakeld worden. Ze biedt hulp aan het kind en het gezin of schakelt de juiste personen of instanties hiervoor in, zoals het Bureau Jeugdzorg, Pactum of de Jeugdgezondheidszorg.
Het jeugdteam helpt door gezinnen hulp te bieden bij onder meer:

• financiële problemen
• opvoedingsproblemen
• uitzichtloosheid door langdurige werkloosheid of anders
• spanningsproblemen
• regelgeving

Voor wie is het Jeugdteam?
Het jeugdteam is er voor ieder kind op school of uit de buurt en zijn gezin. In de hulpverlening zal rekening worden gehouden met het gegeven dat het kind altijd in relatie staat tot de school, het gezin en de wijk.
Daarnaast kan de schoolgericht maatschappelijk werker de leerkracht adviseren hoe om te gaan met probleemleerlingen.

De rol van de school
De school is er voor kinderen om te leren. Daarnaast heeft de school samen met de ouders een opvoedkundige taak. Bovendien moeten de basisscholen voortaan zorgen dat er minder verwijzingen komen naar het speciaal onderwijs (Weer Samen Naar School). Hiervoor zijn interne begeleiders aangesteld die samenwerken met diverse hulpverleners en gespecialiseerd zijn in de problemen van kinderen op de basisschool. De intern begeleider werkt nauw samen met de schoolarts, de consulent, de consulent leerlingzaken en de schoolgericht maatschappelijk werker.

Hoe is het Jeugdteam in te schakelen?
Ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen met de school voor het inschakelen van hulp door het Jeugdteam. Hiervoor kunt u bij de school een oriënterend gesprek aanvragen. Aan de hulpverlening zijn geen kosten verbonden. Het werk van de schoolgericht maatschappelijk werker is mogelijk gemaakt door de gemeente Arnhem.

Wilt u meer weten over het Jeugdteam?
Vraag dit dan aan de leerkracht van uw kind of de intern begeleider van de school.
Voor algemene informatie kunt u terecht bij:
Rijnstad, MW&SR
Roermondsplein 20, Postbus 222, 6800 AE Arnhem
telefoon: 026 – 3127 700.

Schoolgericht maatschappelijk werker in de wijk is Daphne Vennik
telefoon: 026 – 312 77 00 (aanwezig ma, di, do. en vr.
Email:  d.vennik@rijnstad.nl

Wat kan ik zelf doen?

Ik heb een klacht, een vraag of een melding
Klik hier voor het invulformulier van de gemeente Arnhem
Bijvoorbeeld over afval of de straat, tegels die schuin liggen etc.

Waar breng ik mijn afval heen?
Kijk via de persoonlijke afvalwijzer
arnhem-afvalwijzer

MFC De Wetering

Bonte Wetering 89
6823 JC Arnhem
Telefoon: 026-3772020

MFC De Wwetering -

MFC De Wetering

Het multifunctionele centrum De Wetering is er voor wijkbewoners. Klik op deze link voor informatie en openingstijden.