Playground de Rommelkist

Playground De Rommelkist
Fazantenweg 2a, 6823 KW Arnhem
telefoon: 026-7912193rommelkist
email:  rommelkist@sportbedrijfarnhem.nl

• speeltuin voor leeftijd 3 -10 jaar (o.a. div. klimtorens, glijbaan, zandbak)
• sportveld voor alle leeftijden (o.a. tennis, basketbal, voetbal, volleybal)
• speluitleen voor leeftijd 4 – 13 jaar

De Rommelkist is een accommodatie voor alle bewoners van de Geitenkamp.
Er wordt met vele organisaties samengewerkt. Dat wil de stichting in de toekomst graag zo houden. Er zijn uitnodigende mogelijkheden ingericht voor sport , spel en bewegen. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor jongeren, volwassenen en ouderen, alle leeftijdsgroepen krijgen een aangepast cluster waardoor er een multifunctionele sport- en bewegings plaats ontstaat. Onderdeel hiervan is de Richard Krajicek Playground.

De “Stichting bouwspeelplaats De Rommelkist” is opgericht voor het werven van fondsen om haar doelstellingen te kunnen realiseren:
• Het bevorderen en waarborgen van een geïntegreerde speel- en sportgelegenheid voor jeugd, jongeren en ouderen op de Geitenkamp en omliggende wijken, ondersteund door enthousiaste vrijwilligers en beroepskrachten
• Een centrale ontmoetingsplaats in de wijk voor jong en oud
• Het vervullen van een sociale en maatschappelijke functie door:
– het organiseren van multiculturele activiteiten
– het organiseren van vakantie– en speciale sportactiviteiten.
– het betrekken van ouders en ouderen bij deze activiteiten.
– het versterken van de samenhang in de wijk.
– het ontwikkelen en realiseren van een nieuwe ontmoetingsruimte

Stichting bouwspeelplaats De Rommelkist
Opgericht  20 oktober 2008
contact:  stichtingderommelkist@yahoo.com

Partners:
Sportbedrijf Arnhem  sportbedrijf@arnhem.nl
Richard Krajicek foundation www.krajicek.nl
sponsor ontwerp nieuwbouw: Han Doornebosch architect BNA i.s.m. Derksen en Bongers Architecten
peterbrouwer@derksenenbongers.nl
www.derksenenbongers.nl

Geschiedenis van de Rommelkist
De geschiedenis van speeltuin De Rommelkist, gelegen op het terrein tussen de huizen aan de Fazanten-, Konijnen- en Dennenweg, gaat terug tot 1930. Om de baldadigheid van de jeugd op de Geitenkamp te helpen bestrijden, stelt de gemeentelijke commissie voor Lichamelijke Opvoeding voor in de wijk een speeltuin aan te leggen. Op 20 januari 1930 gaat de gemeenteraad hiermee akkoord en besluit voor aanleg en inrichting fl 3750,00 beschikbaar te stellen. De Centrale Woningstichting stelt het terrein ter beschikking en draagt fl 750,00 bij voor de afrastering.

Rond 1973 startten vrijwilligers van de Speeltuinvereniging Oost-Arnhem (SVOA) met het opknappen van de speeltuin aan de Fazantenweg. In 1977 stelde de gemeente Arnhem 180.000 gulden beschikbaar. De gemeentelijke bouwspeelplaats met speeltuin en trapveld werd op 25 juni 1977 geopend. De naam “De Rommelkist’ werd bedacht via een prijsvraag.
In 2009 werd de naam na een herinrichting veranderd in Playground De Rommelkist. Het terrein werd geopend door wethouder Rita Weeda en een vertegenwoordiger van de Richard Krajicek Foundation. Deze stichting heeft het sportveld ingericht samen met Sportbedrijf Arnhem, Stichting bouwspeelplaats de Rommelkist en de wijk zelf. Het sportveld is ingericht voor tennis, basketbal, voetbal, handbal, volleybal, etc. Verder is er een speluitleen.

Wat kan ik zelf doen?

Ik heb een klacht, een vraag of een melding
Klik hier voor het invulformulier van de gemeente Arnhem
Bijvoorbeeld over afval of de straat, tegels die schuin liggen etc.

Waar breng ik mijn afval heen?
Kijk via de persoonlijke afvalwijzer
arnhem-afvalwijzer

MFC De Wetering

Bonte Wetering 89
6823 JC Arnhem
Telefoon: 026-3772020

MFC De Wwetering -

MFC De Wetering

Het multifunctionele centrum De Wetering is er voor wijkbewoners. Klik op deze link voor informatie en openingstijden.