Wijkonderhoud en afval

De Woonomgevingsploeg (WOP) doet het onderhoud en beheer van de achterpaden in de wijk. Zij houden de paden schoon, verwijderen afval, snoeien struiken en doen kleine reparaties. Meer informatie.

Onderhoud achterpaden en huurwoning
Vivare buurtbeheer: 06 – 15948903
Portaal buurtbeheer: 026 – 3772020
Volkshuisvesting: 026 – 3712712

Onderhoud van de openbare ruimte en het groen
Stadsdeelmanagers, wijkopzichters en hun teams zorgen voor het onderhoud van de openbare ruimte en het groen in uw wijk. Van speelplek tot straat en van maaien tot vegen.
Heeft u vragen of tips voor de stadsdeelmanager dan kunt u die doorgeven aan de gemeente Arnhem: 0900-1809.

Overig onderhoud (afval)
De gemeente Arnhem vindt het erg belangrijk dat het afval zo veel mogelijk wordt gescheiden en hergebruikt. Het hergebruik van materialen scheelt vervuiling van het milieu, grondstoffen en energie. Uw medewerking aan de afvalverwerking is daarbij heel belangrijk. Meer informatie

Vragen & meldingen over afval? Kijk hier
Klachten & meldingen over de openbare verlichting: 026 – 3775977
Ophalen grofvuil: 026 – 4460490

Wat kan ik zelf doen?

Ik heb een klacht, een vraag of een melding
Klik hier voor het invulformulier van de gemeente Arnhem
Bijvoorbeeld over afval of de straat, tegels die schuin liggen etc.

Waar breng ik mijn afval heen?
Kijk via de persoonlijke afvalwijzer
arnhem-afvalwijzer

MFC De Wetering

Bonte Wetering 89
6823 JC Arnhem
Telefoon: 026-3772020

MFC De Wwetering -

MFC De Wetering

Het multifunctionele centrum De Wetering is er voor wijkbewoners. Klik op deze link voor informatie en openingstijden.