Maatschappelijk werk

Hulpverlening Maatschappelijk werk:   www.rijnstad.nl

  • uitkeringen
  • werk
  • wonen
  • belastingen, toeslagen en kwijtschelding
  • schulden
  • familierecht

Hulp bij financiële problemen:  Schuldhulp

  • we maken samen met u een budgetoverzicht en geven budgetadviezen;
  • we helpen bij het aanvragen van regelingen en voorzieningen;
  • we helpen bij het op een rij zetten van de schulden;
  • en is er al beslag op uw inkomen gelegd, dan controleren we de beslagvrije voet (het deel wat overblijft om van te leven) en indien nodig verzoeken we om aanpassing.

Direct contact met een professional    Hulp Online
Bijvoorbeeld bij vragen over: uitkeringen, belastingen, toeslagen (o.a. huur- en zorgtoeslag), consumentenzaken en incassokosten. Belangstelling? Team Hulp Online via het formulier HulpOnline

Hulp bij problemen met kinderen tussen 0 en 12 jaar  Jeugdteam
Het Jeugdteam van Rijnstad is er voor problemen op school, thuis en in de vrije tijd.  Speciaal voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar die problemen hebben op school of in de wijk is er het Jeugdteam van Rijnstad (het schoolgericht maatschappelijk werk)

Hulp bij het invullen van formulieren Formulierenbrigade
Laag inkomen? Dat kan beter! Rondkomen met een minimuminkomen is moeilijk. Maar wist u dat u dat inkomen kunt verhogen? Daar zijn allerlei regelingen voor. De Formulierenbrigade kent ze allemaal. Laat dit geld niet liggen en maak gebruik van de voorzieningen die er voor u zijn. Belangstelling? T (026) 31 27 996 U kunt zich ook per formulier aanmelden. Verder:

Aanmelden: Aanmelding via de open spreekuren, telefonisch of via het formulier Hulp Online. kantoor Financiën en Formulieren Roermondsplein 20, 6811 JN Arnhem Tel.: (026) 31 27 700 E-mail:  mwsr@rijnstad.nl Website: www.rijnstad.nl/hulpverlening Spreekuren

maandag 09.00 – 11.30 uur
dinsdag 13.30 – 16.00 uur
donderdag 09.00 – 11.30 uur
vrijdag 09.00 – 11.30 uur

Wat kan ik zelf doen?

Ik heb een klacht, een vraag of een melding
Klik hier voor het invulformulier van de gemeente Arnhem
Bijvoorbeeld over afval of de straat, tegels die schuin liggen etc.

Waar breng ik mijn afval heen?
Kijk via de persoonlijke afvalwijzer
arnhem-afvalwijzer

MFC De Wetering

Bonte Wetering 89
6823 JC Arnhem
Telefoon: 026-3772020

MFC De Wwetering -

MFC De Wetering

Het multifunctionele centrum De Wetering is er voor wijkbewoners. Klik op deze link voor informatie en openingstijden.