Participatiewerk

Meedoen in de wijk kan op veel manieren. De participatiewerkers van Rijnstad kennen uw wijk en helpen u graag op weg.

sungulSongul Gurses
Participatiemedewerker “ Actief in de Wijk ‘
MFC De Wetering, Bonte Wetering 89
Telefoon 06 46 44 05 91
E-mail  s.gurses@rijnstad.nl

Activiteiten
De participatiewerkers weten welke activiteiten er in uw wijk worden aangeboden. Daarnaast brengen ze in kaart aan welk aanbod er behoefte is.  worden nieuwe activiteiten gestart, passend bij de bewoners van de wijk. De activiteiten liggen op het gebied van Ontmoeting & Vrije Tijd, Leren & Ontwikkelen en Opvoeding.

Van wijkbewoner naar wijkvrijwilliger
De participatiewerker helpt bewonersbij het vinden van een geschikte taak of activiteit. Heeft u bij uw nieuwe vrijwilligerswerk extra vaardigheden nodig dan krijgt u ook daarbij ondersteuning van de werkers.

Spin in het web
De participatiewerkers werken nauw samen met andere organisaties in uw wijk. Hierdoor weten ze wat deze instellingen voor u kunnen betekenen en waar u terecht kunt als u antwoorden zoekt op uw vragen.

Voorbeelden
Met ondersteuning van de participatiewerkers zijn er in de wijken tientallen nieuwe initiatieven gestart. Een greep hieruit:

– In Klarendal/Sint Marten is een activiteit voor alleenstaande ouders georganiseerd. De ouderwerkgroep die hiermee verder gaat wordt ondersteund. Eveneens wordt de speelmorgen voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar ondersteund. Ouders ontmoeten elkaar en spreken over opvoeding en kinderen leren spelen als voorbereiding op de peuterspeelzaal.

-In Presikhaaf is Fietsvriendinnen opgezet en is gestart met het project Ouderkamer als trefpunt voor ouders.

-Op de Geitenkamp zijn evenals in andere wijken vrijwilligers geworven voor het project Taalmaatjes, is een activiteitengroep opgericht en heeft een gezondheidscursus voor Turkse vrouwen plaatsgevonden.

-In Het Broek is samen met het maatschappelijk werk een werkgroep van vrouwen begeleid, wordt samen met het Sportbedrijf een sportaanbod voor vrouwen ontwikkeld en is een Taal&Spel activiteit opgezet om spelenderwijs taal te leren.

-In Malburgen is de cursus peuterinzicht met gezamenlijke partners georganiseerd, is wandelen en hardlopen voor (allochtone) vrouwen opgezet in samenwerking met “Be interactieve” en is ondersteuning gegeven aan een kookinitiatief van een Thaise wijkbewoonster.

Wat kan ik zelf doen?

Ik heb een klacht, een vraag of een melding
Klik hier voor het invulformulier van de gemeente Arnhem
Bijvoorbeeld over afval of de straat, tegels die schuin liggen etc.

Waar breng ik mijn afval heen?
Kijk via de persoonlijke afvalwijzer
arnhem-afvalwijzer

MFC De Wetering

Bonte Wetering 89
6823 JC Arnhem
Telefoon: 026-3772020

MFC De Wwetering -

MFC De Wetering

Het multifunctionele centrum De Wetering is er voor wijkbewoners. Klik op deze link voor informatie en openingstijden.