Tweede Kamerverkiezingen en referendum over afvalbeleid over drie dagen verspreid

Op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Ook wordt er een referendum gehouden over het afvalbeleid in Arnhem.

In normale tijden zijn de verkiezingen slechts op één dag, maar vanwege de coronapandemie wordt dit keer de mogelijkheid van het vervroegd stemmen toegevoegd. Dit wil zeggen dat kiezers ook op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart naar de stembus mogen gaan. Deze twee extra dagen zijn vooral bedoeld voor de kwetsbare groep kiezers.
Op al deze dagen kan er gestemd worden van 7.30 – 21.00 uur.

Waar kunt u stemmen?
Op woensdag 17 maart kan gestemd worden in MFC De Wetering aan de Bonte Wetering 89 en in Sportcentrum Valkenhuizen, hal 4 aan de Beukenlaan 15. In deze locatie worden twee stemlokalen ingericht.
Andere nabij gelegen stemlokalen zijn het clubhuis van Oost Arnhem aan de Van Maerlantstraat 4 en de Nieuwe Kerk (voorheen Opstandingskerk) aan de Rosendaalseweg 505-507. Ook is er nog een stemlokaal in basisschool de Boomhut (locatie Julianalaan 1 – ingang Rosendaalseweg).
Ditmaal is er als gevolg van de coronapandemie geen stemlokaal in woonzorgcentrum De Drie Gasthuizen.

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart is stemmen in onze wijken alleen mogelijk in Sportcentrum Valkenhuizen.
Op die beide dagen is het ook mogelijk om behalve in Sportcentrum Valkenhuizen te gaan stemmen in één van de 11 andere locaties die de gemeente Arnhem heeft aangewezen voor het zogeheten vervroegd stemmen.
De adressen van deze locaties staan op de website van de gemeente en op de achterkant van het huis-aan-huis-biljet met de kandidaten. Deze twee dagen zijn vooral bedoeld voor mensen met een kwetsbare gezondheid.

Het stemmen wordt zo veilig mogelijk uitgevoerd. Zo staat er een extra stembureaulid bij de ingang van het stemlokaal om in de gaten te houden of er voldoende afstand wordt gehouden door de kiezers, of er niet teveel mensen in het stemlokaal komen, of de desinfectiezuil wordt gebruikt, of men voorzien is van het mondkapje etc. De stembureauleden zelf zitten achter zgn. kuchschermen. En zo zijn er meer voorzorgsmaatregelen getroffen.
Vergeet niet om bij het stemmen uw stempas mee te nemen en een geldig legitimatiebewijs.


Stemmen per post
Voor mensen van 70 jaar en ouder is het mogelijk om per brief te stemmen. Stemmen per brief geeft kiezers de mogelijkheid om zelf hun stem uit te brengen zonder naar het stemlokaal te moeten gaan of een andere kiezer een volmacht te geven. De 70-plussers ontbangen via de post een briefstempakket, Dit briefstempakket bevat een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een uitleg over het briefstemmen. Ook heeft u uw stempluspas nodig. Briefstemmen gaat als volgt:
Vul het briefstembiljet in. Dat mag met elke kleur en hoeft dus niet per se met rood. Gebruikt u een pen, let u er dan goed op dat de inkt droog is voordat u het biljet dichtvouwt. Zo komen er geen vlekken op het briefstembiljet.
Stop het het ingevulde briefstembiljet in de stembiljet-envelop. Plak de envelop dicht.
Onderteken uw stempluspas. Let op: zet uw handtekening op uw stempluspas, en niet op het ingevulde stembiljet. Deze is dan ongeldig.
Bent u niet in staat om een handtekening te zetten, dan hoeft dat niet. Ook zonder handtekening is uw stem geldig.
Stop uw ondertekende stempluspas samen met de gesloten stembiljet-envelop in de retourenvelop. Plak de retourenvelop dicht. Doe de retourenvelop op de post. Maak hierbij gebruik van de brievenbussen van PostNL. Zorg ervoor dat uw briefstem voor woensdag 17 maart, 21.00 uur aankomt. Doe deze duis uiterlijk 12 maart voor 17.00 uur op de post.
U kunt uw briefstem ook af (laten) geven op het Stadshuis aan de Koningstraat 38 of op het kantoor van de Belastingdienst aan de Groningensingel 21. De afgiftepunten zijn van 10 maart tot en met 16 maart op werkdagen open van 9.00 uur tot 17.00 uur. Op woensdag 17 maart zijn de afgiftepunten open van 7.30 tot 21.00 uur.

Natuurlijk mogen zij in plaats van gebruik te maken van het briefstemmen ook gewoon in een stemlokaal hun stem uitbrengen. Dus 70-plussers zijn niet verplicht om van het briefstemmen gebruik te maken.

Voor de Tweede Kamerverkiezingen kan er ook buiten Arnhem worden gestemd via een kiezerspas. Deze mogelijkheid is er niet bij het referendum, daarvoor moet in Arnhem worden gestemd.

Stemmen bij volmacht via de stempas
Via de stempas kan een volmacht worden verleend om namens u te stemmen. Dit kan via de stempas zonder tussenkomst van de gemeente. Op de achterzijde van uw stempas moet u daarvoor de gegevens invullen van degene die voor u gaat stemmen. Vervolgens moet u deze stempas beiden ondertekenen. U kunt via de stempas iedereen machtigen die in Arnhem woont en ook een stempas heeft ontvangen. De gemachtigde mag deze keer zelfs drie machtigingen aannemen. De volmachtstem moet gelijktijdig met de eigen stem worden uitgebracht. Het op deze manier geven van een machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. Vergeet het volgende niet: de kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u meenemen om aan de voorzitter van het stembureau te laten zien. Dat mag ook een foto van uw legitimatiebewijs zijn op de mobiele telefoon van de kiezer die voor u gaat stemmen.

Kent u niemand dicht bij huis die u een volmacht wil geven?
Dan kunt u ook via een volmachtformulier een volmacht geven om namens u te stemmen. Deze formulieren zijn via www.arnhem.nl/verkiezingen te downloaden of op te halen bij Bureau Verkiezingen in het Stadhuis. Op deze manier kunt u iemand machtigen in heel Nederland. Dit verzoek moet uiterlijk 12 maart om 17.00 uur worden ingediend bij de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) in het kiezersregister bent opgenomen.
Let op: ga niet in op aanbiedingen van mensen die aan u vragen om hen een volmacht te geven. Dit heet ronselen en is per wet verboden!

Stemmen buiten Arnhem
Wilt u uw stem uitbrengen in een stembureau buiten Arnhem, dan moet u uiterlijk 5 dagen vóór de dag van stemming (dus uiterlijk 12 maart 2021) een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente Arnhem. Bij dit verzoek moet u uw eigen originele stempas van de gemeente Arnhem meesturen. De formulieren hiervoor zijn via www.arnhem.nl/verkiezingen te downloaden of op te halen bij Bureau Verkiezingen in het stadhuis.
Dit is alleen mogelijk voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, stemmen voor het afvalreferendum kan enkel in Arnhem.

De Kiezerspas kunt u ook aanvragen aan de balie van het Stadshuis.Hiervoor hoeft u niet van te voren een afspraak te maken. U moet daarvoor uw eigen originele stempas meenemen. U kunt een kiezerspas aanvragen tot uiterlijk 12 maart 2021, 17.00 uur. Het verzoek wordt niet goedgekeurd als al is toegestaan bij volmacht te stemmen.

De kiezer die in het bezit is van een kiezerspas kan stemmen in een stembureau naar keuze in Nederland.Een kiezerspas kan niet worden gebruikt voor het referendum over het afvalbeleid.
Heeft u nog vragen? Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij Bureau Verkiezingen in het Stadshuis, Koningstraat 38,
per telefoon via 0800-1809 of via mail
verkiezingen@arnhem.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *