Paasbergflat: de stand van zaken

Onderstaande tekst is geschreven door Ad Bontje en overgenomen uit het wijkblad van de Paasberg en Wellenstein

De Paasbergflat, gelegen aan de Bronbeeklaan, vormt al vanaf mei 2019 zowel het decor als het onderwerp van een bizar spektakelstuk. Op dit moment zijn ca 25 units van de flat bewoond door vooral jongeren. Zogenaamd antikraak. Voor deze bewoning is door de gemeente tot nu toe de vergunning geweigerd. Vanuit de wijken zijn hiertegen geen bezwaren bekend. Omwonenden hebben geen klachten. De gemeente heeft nog geen concrete actie ondernomen tegen de eigenaar. Er is achter de schermen nog wel overleg gaande tussen advocaten van beide partijen. Een overzicht van de stand van zaken:

Een terugblik

Het begon met Stichting Onderdak die opeens de flat had gehuurd om er te wonen met uiteindelijk 40 zorgmijdende ex-delinquenten. Uit vrees voor grote overlast en omdat wonen in strijd was met het bestemmingsplan, verzochten omwonenden (via de Stichting BBRB) de gemeente te gaan handhaven. Vervolgens volgden een reeks rechtszaken tussen gemeente en Onderdak, waarin de laatste uiteindelijk door de Raad van State in het gelijk werd gesteld. Doordat de gemeente januari 2021 het gebruik van de flat had bevroren en Onderdak inmiddels een grote huurschuld had opgebouwd dreigde faillissement.

Een kort geding leverde Onderdak een voorlopige schadevergoeding op van zes ton. Maar te laat. Al eerder had zorgkantoor VGZ aangetoond dat Onderdak jarenlang stevig gefraudeerd had en doordat inmiddels meerdere gemeenten de samenwerking met Onderdak hadden beëindigd, viel definitief het doek voor Onderdak. De te grote broek die Onderdak had aangetrokken stond opeens vol water en Onderdak ging definitief kopje onder. De dreiging dat Stichting Onderdak na een eventuele doorstart nog in de flat kan trekken lijkt uiterst minimaal, maar is nog niet weg.
Tot zover de historie. Nu het vervolg.

Bestemming wijzigen

Omwonenden en een vertegenwoordiger van het bestuur van de wijkvereniging hebben zich in november 2021 op het gemeentehuis laten informeren over de stand van zaken. De gemeente heeft het voornemen om de bestemming van de flat te wijzigen in ‘wonen’. Dit is verzocht door de eigenaar en wordt door de gemeente wenselijk geacht. Mede gelet op de grote woningnood onder jongeren en starters. Momenteel zit het wijzigingsproces in een impasse omdat de eigenaar van de flat, Stichting Zorgwonen Bronbeek, weigert mee te werken aan een integriteitsonderzoek. Dit onderzoek is voorwaarde om te komen tot een nieuwe erfpachtovereenkomst. En zonder nieuwe overeenkomst heeft de gemeente onvoldoende financiële dekking en loopt ze dus een onaanvaardbaar risico.

De eigenaar heeft ook bezwaar tegen de ca 10x hogere erfpachtcanon. De gemeente past echter hierbij de gebruikelijke regels toe. De eigenaar heeft immers een groot financieel voordeel bij de bestemming ‘wonen’. De gemeente kan nu nauwelijks verder. De volgende peildatum is 15 januari 2022, wanneer het voorbereidingsbesluit uit 2021 afloopt. Mogelijk volgt er een nieuw besluit van de gemeenteraad. Echter: de timing van het wijzigingsproces van het bestemmingsplan wordt knap lastig door de gemeenteraadsverkiezing in maart 2022.

Afwachten

Omwonenden en wijkvertegenwoordigers begrijpen niet waarom de financier achter Stichting Zorgwonen Bronbeek niet wil meewerken aan het wettelijk vereiste integriteitsonderzoek (wet ‘Bibob). De gemeente heeft op 26 november de druk op de eigenaar opgevoerd door het voorkeursrecht op de flat en de directe omgeving vast te stellen volgens de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Dat betekent dat de eigenaar de flat bij verkoopplannen eerst aan de gemeente moet aanbieden. Zo blijft de gemeente de controle houden. Het is nu afwachten wat de volgende stap zal zijn.

Voor wie het allemaal nog eens uitgebreid terug wil lezen:
Op www.paasberg-wellenstein.nl staat een uitgebreid dossier over de Paasbergflat

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *