Geitenkamp

Deze wijk is uniek voor Nederland en kenmerkt zich door de grote hoogteverschillen en karakteristieke bouwstijl. De wijk is ontworpen in 1918 door de toenmalige directeur van Gemeentewerken, ir. WFC. Schaap, en gebouwd in de jaren ’20 – ’30. Toen de wijk werd aangelegd lag hij ver weg van het stadscentrum en moest daarom zelfvoorzienend zijn. Centraal in de wijk ligt het marktplein Geitenkamp, met winkels, een café en op zaterdagmorgen een markt. Er staan nu ongeveer 1600 woningen en er zijn verschillende voorzieningen die op deze website te vinden zijn. Een stadswijk met een ‘dorps’ gevoel. 

De Geitenkamp wordt begrensd door de Grensweg aan de oostzijde en de Dr. Schaepmanlaan aan de westzijde. Aan de noordkant wordt de wijk begrensd door de Beukenlaan. De gemeentelijke plannen voor bebouwing noordelijk hiervan zijn niet doorgegaan. Er is vanaf hier een prachtig uitzicht op de Schelmseweg en Veluwezoom. Aan de zuidkant ligt de Rosendaalseweg met de St. Jozefkerk, waarin de naastgelegen gebouwen Omroep Gelderland gehuisvest is. Veel straten volgen de oude hoogtelijnen en vanaf een afstand vertoont de wijk een levendig daklandschap. De Geitenkamp heeft landelijke bekendheid gekregen als één van Arnhems meest geslaagde woonwijken.
Uitspanning ‘De Geitenkamp’

De naam is ontleend aan de boerderij/uitspanning “De Geitenkamp die destijds aan de Rosendaalseweg lag, vlak voor de toenmalige grens met de gemeente Rozendaal. De gemeente Arnhem kon de heidegrond bij de boerderijen Geitenkamp en Schuttersberg onverwacht kopen in 1918 en dacht dat het terrein hier licht glooiend was. Daarmee meenden ze goedkoper te kunnen bouwen dan in het Broek en daarom kregen de plannen hier voorrang. Toenmalige directeur van Gemeentewerken,ir. WFC. Schaap moest dus met grote snelheid een plan maken. Omdat het terrein veel steiler was werden de kosten van de infrastructuur en daarmee de grondkosten echter veel hoger. Om nog betaalbare huren te krijgen moesten er meer woningen per hectare komen, en dat in een tijd dat de lonen alleen maar verlaagd werden! Huren van 4 -5 gulden per week bij een loon van 15 gulden per week. De woningbouw startte in 1920, met twee ‘eerste steen’-leggingen in de Dr. A. Kuijperstraat voor de katholieke woningcorporatie St. Eusebius door wethouder IJsselmuiden en, iets verderop in dezelfde straat, door Fokke Noordhoff, voorzitter van het protestantse Patrimonium.

Niet alleen de grote omvang van de wijk is voor die tijd bijzonder, maar ook de opzet. Toen de wijk werd aangelegd lag hij ver weg van het stadscentrum. Daarom is de Geitenkamp een zelfstandige woonwijk geworden, met arbeiders- en middenstandswoningen en eigen voorzieningen zoals het marktplein, kerk en scholen.

Geitenkamp beschermd stadsgezicht – wat betekent dat?
Het rijk heeft de Geitenkamp aangewezen als een beschermd stadsgezicht, wat als een compliment mag worden opgevat. Het is een erkenning van de bijzondere kwaliteit van de wijk. Het betekent echter niet dat er niets meer mag. Nieuwe ontwikkelingen zijn altijd mogelijk, maar ze moeten wel passen bij het historisch gegroeide karakter van het gebied.

Bent u eigenaar van een pand in een beschermd stadsgezicht? Dan moet u voor wijzigingen, net als anders, een bouwvergunning aanvragen. Voor een beschermd stadsgezicht wordt een speciaal bestemmingsplan opgesteld. Uw bouwaanvraag wordt hieraan getoetst. Vergunningvrij bouwen geldt niet in beschermde stadsgezichten. Dit betekent dat u ook een (lichte) bouwvergunning nodig heeft voor bijvoorbeeld een dakkapel aan de achterzijde, een dakraam, een berging, tuinhuisje, erfafscheiding, of aanbouw.

Monument
Het kan zijn dat uw woning ook nog eens beschermd is als een rijks-of gemeentelijk monument. Dan gelden er andere voorwaarden. Bij wijziging van het pand is dan én een bouwvergunning, én een monumentenvergunning nodig.

Samenwerken aan behoud
Arnhem is een aantrekkelijke woongemeente. Dit komt mede door haar fraaie groene gebieden en bijzondere gebouwen. Dit willen we zo houden. Daarom is het belangrijk zorgvuldig om te gaan met de cultuurhistorische waarden van onze gemeente. Door een belangrijk gebouw of gebied te beschermen zorgen we ervoor dat dit erfgoed voor de toekomst bewaard blijft. Zo kunnen u en uw (klein)kinderen leren en genieten van de geschiedenis en schoonheid van Arnhem.

Kring der Herinnering

St. Jozefkerk