Nieuw-Monnikenhuizen

Nieuw Monnikenhuizen is gebouwd op de plek waar tot 1999 Vitessestadion Nieuw-Monnikenhuize stond, aan de rand van Monnikenhuizen. Nadat Vitesse na de promotie van 1989 sportief flink aan de weg timmert, blijkt dit stadion niet meer te voldoen. Voor de laatste jaren wordt er hier en daar nog wat opgelapt aan het stadion, maar alles staat dan al in het teken van de verhuizing naar een hypermodern onderkomen aan de zuidzijde van de stad. In maart 1998 nam Vitesse het multifunctionele stadion GelreDome in gebruik. Nadat de club voor lagere elftallen, oefenwedstrijden en trainingen nog een tijdje gebruik had gemaakt van Nieuw-Monnikenhuize, werd in juni 1999 het stadion gesloopt. Op het voormalige stadionterrein verrezen nieuwe woningen. De herinnering aan het verleden wordt levend gehouden door een gedenkteken op de plek van de oude hoofdingang.

Gedenkteken bij de toegang tot de wijk Nieuw Monnikenhuizen

Bij het ontwerp van de wijk is het oorspronkelijke hoogteverschil gedeeltelijk weer teruggebracht in de vorm van aflopende terrassen. Kenmerkend zijn het bosrijke karakter van de omgeving en de aanzienlijke hoogteverschillen. Vanwege de voormalige functie was het terrein in het middengebied zonder enig reliëf en had het alleen aan de randen een abrupt hoogteverschil, dat opliep tot bijna 25 meter. De relatie met de omgeving was daardoor minimaal. In het ontwerp is het reliëf in het gebied teruggebracht door een reeks van terrassen te introduceren waarin het hoogteverschil stapsgewijs is overbrugd. Op de terrassen zijn woningen gesitueerd. Door de schanskorven, die worden gebruikt bij de overbrugging van hoogteverschillen te laten terugkeren in de architectuur, ontstaat er een samenhang tussen de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte.

Een driehoekig bassin op het laagste niveau vangt het oppervlakte-water op dat via de aflopende straten in het zicht naar beneden stroomt. Het diepste deel van dit bassin is waterondoorlatend en is hierdoor altijd gevuld. Stijgt het waterniveau, dan infiltreert het overtollige water in de bodem. Een aantal woningen is voorzien van open waterpijpen, waardoor het water van een regenbui zichtbaar te volgen is tot aan het infiltratiebassin. Een goed voorbeeld van hoe een duurzame wijk (neutrale grond balans, waterreductie, woningen gericht op het zuiden)ook mooi kan zijn.

De stijl van de wijk is niet onopgemerkt gebleven. In 2002 werd de Omgevingsarchitectuurprijs gewonnen, in 2003 de Heuvelinkprijs en in 2004 tenslotte de Nepromprijs voor Locatieontwikkeling.

Voormalig Vitesse Stadion Nieuw Monnikenhuize
Uitzicht over de wijk
Veel groen in de wijk