Over de wijken

Het gebied waarvoor deze website geldt, bestaat officieel uit twee wijken: Geitenkamp en Monnikenhuizen. De Arnhemse Allee, Nieuw-Monnikenhuizen en Saksen-Weimar behoren tot de wijk Monnikenhuizen. Omdat elk van deze (deel)wijken hun eigen ontstaansgeschiedenis hebben, worden ze op deze website toch apart behandeld.
Via de link hieronder kunt u meer lezen over elk van deze (deel)wijken.

Geitenkamp

Monnikenhuizen

Arnhemse Allee

Nieuw-Monnikenhuizen

Saksen-Weimar