Rijnstad

Welzijnsorganisatie Rijnstad is al vele tientallen jaren actief in de wijk.
Zij zet zich in op het gebied van ondersteuning en participatie van wijkbewoners, en leggen waar nodig de verbinding met gemeente. organisatie’s in de wijk en bewoners onderling. De medewerkers van Rijnstad zetten zich met kennis en passie in om inwoners uit Arnhem en omgeving op weg te helpen met deelname aan onze samenleving, met als motto: samen werken aan een sociaal en duurzaam perspectief. Middels opbouwwerk en participatiewerk helpen zij bewoners op weg om weer actief te worden. Daarnaast kunnen bewoners met vragen over financiën en formulieren terecht bij één van de sociale raadslieden van Rijnstad. Ook zijn de actief voor de jongste kinderen middels kinderwerk en jeugdwerk in Jongerencentrum De Sperwer en organiseren zij voor peuters van 10 maanden tot 2 jaar De Speelmorgen in MFC De Wetering.

Paul Nuiver

Opbouwwerk
Het opbouwwerk ondersteunt bewoners en bewonersgroepen, die gezamenlijk hun belangen willen behartigen op het gebied van wonen, samenleven en de voorzieningen in hun wijk. Opbouwwerkers geven informatie en advies aan bewoners en helpen bij het oprichten van een bewonersgroep of werkgroep. Zij ondersteunen het realiseren van plannen, organiseren van bijeenkomsten of de uitvoering van een activiteit.
Het wijkgerichte opbouwwerk heeft 3 belangrijke doelen: Bijdragen leveren aan actieve, goed geïnformeerde wijkbewoners die betrokken zijn bij de ontwikkelingen in hun wijk en zich willen inzetten en verantwoordelijk voelen voor hun wijk. Groepen en individuele burgers helpen hun zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfoplossend vermogen te vergroten. De samenwerking tussen organisaties die werken ten behoeve van de wijkbewoners waar mogelijk en nodig verbeteren.
De opbouwwerker voor de wijk is Paul Nuiver. Paul werkt vanuit MFC De Wetering, maar is ook regelmatig elders in de wijk te vinden. Je kunt contact met hem opnemen via
p.nuiver@rijnstad.nl of tel: 06-50233894

Het Activeringsteam
Participatiemedewerker Marjon Bussink is voornamelijk actief met Het Activeringsteam. Het Activeringteam bestaat uit wijkbewoners die zelf activiteiten en diensten uitvoeren, waaraan in de wijk behoefte is en waarvan wijk en wijkbewoners kunnen profiteren. Deelnemers krijgen op deze manier de kans om, onder begeleiding en via een groepsgewijze aanpak, te wennen aan een werksituatie. Centraal staat hierin het ontdekken van de eigen mogelijkheden en kwaliteiten en het opdoen van (nieuwe) ervaringen. Het volgen van cursussen en opleidingen behoort tot de mogelijkheden.
Het Activeringsteam is er voor wijkbewoners die werkloos zijn en een (wwb)-uitkering hebben. Zij krijgen ook de mogelijkheid voor het volgen van trainingen en opleiding en het maken van een persoonlijk opleidingsplan, richting participatie of arbeidsmarkt.
De teams staan ook open voor andere wijkbewoners die willen participeren in de wijk door activiteiten te organiseren.
Als je interesse hebt in het Activeringsteam, neem dan contact op met Marjon Bussink via m.bussink@rijnstad.nl of tel: 06-52698190

Marjon Bussink
Foto: Fotografienne

Financiën en formulieren.
De sociale raadslieden werken vanuit de Bonte Wetering. Wijkbewoners kunnen bij hen terecht voor hulp bij vragen over formulieren of geldzaken. Zij kunnen ook bemiddelen bij onverwachte financiele problemen. Een afspraak maken met de sociale raadslieden gaat via 026-3127999, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 en van 13.00 tot 15.00 uur. U kunt ook een mail sturen naar hulpverlening@rijnstad.nl


Jongerencentrum De Sperwer
Jongerencentrum de Sperwer al sinds 1978 een begrip in de wijk Geitenkamp en onderdeel van Rijnstad welzijn en hulpverlening. Op de bult tussen de huizen in een oude kleuterschool gevestigd. Het gebouw ademt historie.
Veel tieners en jongeren, in de leeftijd 10 t/m 24 jaar vinden hier hun plek. Daarnaast zetten zij in op ouderparticipatie om een bijdrage te leveren aan de activiteiten van hun tieners en jongeren. In het jongerencentrum wordt binnen een huiselijke sfeer, jongeren gestimuleerd tot jongerenparticipatie. Verder zijn er mogelijkheden tot individuelen begeleiding en coaching om samen te ontdekken waar je mogelijkheden en kansen liggen. In deze dagelijks gang van zaken om het jongerencentrum draaiende te houden, zijn veel vrijwilligers actief betrokken. Deze vrijwilligers zijn vrijwel allen woonachtig in de Geitenkamp e.o.

Danique Dijk

Kinderwerk
Kinderen moeten kunnen opgroeien in een veilige omgeving. Een omgeving die genoeg te bieden heeft om van te leren en om ervaring op te doen in de omgang met andere kinderen en volwassenen. Voor deze kinderen ontwikkelt Rijnstad creatieve en educatieve activiteiten. Deelnemen kunnen de kinderen met hun ouders en er zijn de activiteiten voor hen alleen, zoals woensdagmiddagclubs, sporttoernooien en vakantie-activiteiten.
Voor het kinderwerk zijn twee personen actief in de wijk. Danique Dijk coördineert de activiteiten, zij werkt vanuit MFC De Wetering en is te bereiken via
d.dijk@rijnstad.nl, tel 06-11095841.


Michiel de Boer gaat twee keer per week met de Bakfiets op pad. De Bakfiets is – het woord zegt het al – een fiets, gevuld met sport- en spel materialen. Iedere maand staat hij op een andere locatie. Michiel is te bereiken via m.boer@rijnstad.nl of tel: 06-53534949

Veel activiteiten van kinderwerk zijn in samenwerking met Sportbedrijf Arnhem.

Michiel de Boer