Team Leefomgeving Arnhem Noord-Oost

Met het team Leefomgeving wil de gemeente Arnhem ‘Van Wijken Weten’. Ze willen aansluiten bij wat in de wijken leeft en samen met wijkbewoners kijken wat nodig is. Zo krijgen bewoners meer invloed op wat in de wijk gebeurt en waar de prioriteiten liggen. In iedere wijk zijn collega’s van het team Leefomgeving werkzaam. Zij horen graag welke ideeën of initiatieven u heeft voor uw wijk. Zij kunnen u daarbij helpen of brengen u in contact met mensen en organisaties met dezelfde initiatieven of ideeën. Ook zorgt het team Leefomgeving ervoor dat gemeentelijke taken op het gebied van sociale en fysieke leefbaarheid op maat voor uw wijk worden uitgevoerd.

Wijkprogramma
Het team Leefomgeving is verantwoordelijk voor de budgetten voor de wijken. Zij halen bij inwoners en professionals in de wijk op wat het meeste nodig is voor de wijk en beslissen waar het geld aan wordt besteed. Dit geldt voor bijvoorbeeld voor groen, wijkonderhoud, speeltuinen, veiligheid, welzijn, participatie, sport en cultuur in de wijken. De gemaakte plannen zijn terug te vinden in de wijkprogramma’s.

Wilt u meer informatie over waarmee het Team Leefomgeving bezig is? Bekijk dan hier de site van de gemeente Arnhem voor informatie over de Geitenkamp.
Op deze plek vindt u meer informatie over Monnikenhuizen.

Aanspreekpunten Team Leefomgeving Arnhem Oost
Heeft u ideeën over het verbeteren van de leefomgeving van uw wijk, wilt u iets vertellen of delen met TLO, of heeft u een vraag?
Dan kunt u contact opnemen via één van de onderstaande e-mailadressen en telefoonnummers :
(De leden staan vermeld in de volgorde van de foto, van links naar rechts)

Peter Turkesteen
peter.turkesteen@arnhem.nl  tel. 06 15643404

Gebied: Geitenkamp; Arnhemse Allee; Monnikenhuizen
Thema’s: Werk; Kansrijk opgroeien; Inkomen

Arno van Geel
arno.van.geel@arnhem.nl tel 06 18652305
Gebied: Velperweg en omstreken
Thema’s: Beek op de Paasberg; Verkeer; Parkeren

Paulien Toonen
paulien.toonen@arnhem.nl  tel. 06 10471091
Gebied: Geitenkamp; Arnhemse Allee; Monnikenhuizen; Saksen Weimar
Thema’s: Veiligheid

Marlies Hallingse
marlies.hallingse@arnhem.nl   tel. 06 54362439
Gebied: Alteveer Cranevelt
Thema’s: Duurzaamheid; Verkeer; Parkeren

Birgitt Kromkamp
birgitt.kromkamp@arnhem.nl tel. 06 15680135
Teamsecretaris