Vitale Verbindingen

Vitale Verbindingen is in 2015 ontstaan in De Nieuwe Hommel in de wijk Sint Marten. Vrijwel direct werden ze ook actief in de wijk Geitenkamp. Het begon met een maandelijkse Stamtafel in De Beijer, later werd er een wekelijkse Vitale Inloop georganiseerd op de maandagmiddag in De Beijer (Willem Beijerstraat 13). Ook zoekt Vitale Verbindingen regelmatig de samenwerking met andere organisaties of ondernemers uit de wijk, om samen activiteiten voor de wijk te organiseren.

Wat is de Vitale Inloop?
De Vitale Inloop is een wekelijkse inloop, waarin telkens behalve samenzijn ook een activiteit of gesprek wordt ondernomen. Dit variëert van het voorlezen uit je favoriete boek of een knutselmiddag tot een voorlichting of een themagesprek. Incidenteel worden er ook gastsprekers uitgenodigd. Deelname is gratis en bedoeld voor alle wijkbewoners. Het doel van de Vitale Inloop is om meer bekendheid te geven aan de ggz-problematiek, en met name om duidelijk te maken dat iedereen wel wat heeft. En dat je er dus niet voor hoeft te schamen als je ooit eens met de ggz te maken hebt gehad. Of als je iemand in je familie of kennissenkring hebt, die hiermee te maken heeft gehad.

Bij deze inloop wordt deelnemers de gelegenheid geboden om zelf een idee, passie of activiteit naar voren te brengen. Waar nodig ondersteunen de Vitale Verbinders bij de uitvoering hiervan. Daarnaast is er sinds 2021 iedere 4e maandag van de maand ook een Wijkschool, waar door middel van voorlichting, film en andere middelen wordt gewerkt aan herstel van eigenwaarde.