Wijkteams Arnhem

Wijkteams Arnhem is er voor alle inwoners van Arnhem. Jong of oud, met of zonder beperking. Ze zijn er voor iedereen die het zelf even niet redt, óók niet met hulp van familie, vrienden of buren. De wijkcoaches gaan naast mensen staan, denken mee en helpen vooruit. Zodat zij zich weer sterker voelen en beter kunnen functioneren in de samenleving.

Midden in de wijk
De wijkteams vinden het belangrijk om mensen te leren kennen en te weten wat er speelt. Daarom werkt het wijkteam midden in de wijk. Alle kennis en expertise die nodig is om inwoners te kunnen ondersteunen is in het wijkteam aanwezig. De wijkcoaches zijn aanwezig op scholen en op andere plekken waar inwoners bij elkaar komen. Afspraken met de inwoners vinden voornamelijk bij hen thuis plaats. Daarnaast heeft het wijkteam een werkruimte in MFC De Wetering waar de wijkcoaches bereikbaar zijn voor inwoners met een ondersteuningsvraag.

Wijkteams Arnhem geeft voor de gemeente Arnhem uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, het Vervoer (leerling en maatwerk) en een deel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Ook zijn de wijkteams verantwoordelijk voor enkele taken uit de Participatiewet.

Welke vragen kun je stellen?
Bij het wijkteam kun je terecht met vragen over werk en onderwijs, opvoeden en opgroeien, geldzaken, gezondheid en welzijn, ontmoeten en meedoen, huiselijk geweld en wonen.
Wil je contact met het wijkteam? Klik dan hier.